ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ท่านนิมิต ทัพวนานต์ รองอธิบบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติ์ประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะริช พระรามห้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*