สรุปผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ ระดับเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง (รอบ 5 เดือน)

สรุปผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มาตรา44) ระดับเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง (รอบ 5 เดือน) ดาวน์โหลด คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*