โครงการร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านการพัฒนาระบบราชการแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

โครงการร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านการพัฒนาระบบราชการแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-17.00 น.ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

 

โดยการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ให้กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านลิงค์ที่จัดทำไว้ให้ดังนี้

เขตบริหารเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 1 คลิก   หรือ   https://goo.gl/forms/5DUG4WjQVWQiYk4B2

เขตบริหารเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 2 คลิก   หรือ   https://goo.gl/forms/vbxvJUliAeQDiqPX2

เขตบริหารเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 7 คลิก   หรือ   https://goo.gl/forms/5yhIdvKlAl5b33zD2

เขตบริหารเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 8 คลิก  หรือ   https://goo.gl/forms/xWNtGverMsqYbTPx2

เขตบริหารเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 9 คลิก  หรือ   https://goo.gl/forms/0WJT6qC9wakfNXpf2