กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (น้ำหนักตัวชี้วัดรายเรือนจำ ปี 60)

กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 (น้ำหนักตัวชี้วัดรายเรือนจำ ปี 60)

ดาวน์โหลด คลิก