การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง/สถานกักกัน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง/สถานกักกัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลฯ คลิก
คู่มือตัวชี้วัด ปี 60 คลิก

ไฟล์แบบรวมทั้งหมด คลิก