โครงการร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านการพัฒนาระบบราชการแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)

โครงการร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านการพัฒนาระบบราชการแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 25-27 มกราคม 2560 เวลา 8.00-17.00 น.ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

 

โดยการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ให้กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านลิงค์ที่จัดทำไว้ให้ดังนี้

เขตบริหารเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 3 คลิก   หรือ   https://goo.gl/forms/t4BEiyGjOJRKuqG23

เขตบริหารเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 4 คลิก   หรือ   https://goo.gl/forms/wwt9Yg4umcGNCUkI2

เขตบริหารเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 5 และเขต 6 คลิก   หรือ   https://goo.gl/forms/OYL1COe0LITQxZ3S2

เขตบริหารเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 10   หรือ   https://goo.gl/forms/7G5BJtmpWNViGBIc2